พังงา เขาตะปู ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ

 

 โปรแกรมทัศนศึกษาดูงานa

 

 พังงา   เขาตะปู  ภูเก็ต  แหลมพรหมเทพ  กระบี่  อ่าวมาหยา

 

               พรพิทักษ์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมดูงานและท่องเที่ยวดินแดนแหลมทองของไทย ชมหมู่เกาะน้อยใหญ่แห่งท้องทะเลอันดามัน ชมเขาพิงกัน เขาหมาจู เขาตะปู เกาะปันหยี่ วัดพระพุด แล้วไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม จากนั้นพาท่านไปดูโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ดูโรงงานมุกแท้แห่งทะเลอันดามัน ชมมุกแท้เม็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาเม็ดละ 20 ล้านบาท  ดูการสาธิตการเก็บรังนก จากนั้นพาท่านไปจังหวัดกระบี่ ไปชมเกาะพีพีที่สวยงามติดอันดับโลก เล่นน้ำทะเลที่อ่างมาหยา ชมเกาะพีพีดอน พีพีเล อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลเลิศรส และอาหารพื้นเมืองภาคใต้ ด้วยรายการที่ทาง พรพิทักษ์ทัวร์ เลือกสรรมาเป็นพิเศษ

 

วันแรก   จุดนัดหมาย   พังงา

 

06.00 น.     คณะพร้อมกัน  ณ  จุดนัดพบมัคคุเทศก์และทีมงาน พรพิทักษ์ ทัวร์”  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระกระเป๋าในการเดินทางรับประทานข้าวต้ม,ชา,กาแฟ

07.00 น.    คณะพร้อมกันออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ วีไอพี ชั้นหนึ่ง มุ่งสู่  จ.พังงา ระหว่างทางเรามีบริการเครื่องดื่มและเชิญสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดการเดินทาง หรือคาราโอเกะ ใคร...ใคร่ร้อง...ร้อง...เชิญพักผ่อน และเอนนอนตามอัธยาศัย

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารโกยี  จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)

13.00 น.     หลังอาหารออกเดินทางต่อ และสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถตามอัธยาศัย

เย็น                  บริการอาหารเย็น  ณ  จุดพักรถ  จ. เพชรบุรี (มื้อที่ 2)หลังอาหารออกเดินทางต่อ สนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง   พังงา เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี่ ถ้ำธารลอด ภูเก็ต

 

06.00 น .    เดินทางมาถึงจังหวัดพังงา จากนั้นเปิดห้องที่โรงแรมให้ท่านได้อาบน้ำและทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย (โดยเปิดให้ห้องละ 4 ท่าน ) 

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมพังงาเบย์ (3)

08.00 น.     พาท่านลงเรือนำเที่ยวเพื่อเดินทางไปชมความงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเล ชมเกาะนมสาว เขาตะปู เขาพิงกัน เขาหมาจู ถ้ำธารลอด

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะปันหยี (4) ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาะ พร้อมเลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ โมบายเปลือกหอย พร้อมของที่ระลึกในราคาถูก

13.00 น.     พาท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต

14.00 น.     เดินทางมาถึงวัดพระพุด แวะให้ท่านได้ไหว้พระ ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่พระพุดขึ้นมาจากดิน

15.00 น.     นำท่านไปดูการเก็บรังนก พร้อมรับประทานรังนกแท้

16.30 น.     พาท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต พาท่านเข้าเช็คอินห้องพักที่โรงแรมสินทวี

18.00 น.     พาท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่สวนอาหารกันเอง2 ในบรรยากาศติดทะเล (5)

21.00 น.     พร้อมกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นพาทุกท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ภูเก็ต อ่างมาหยา กระบี่ เกาะพีพี  เกาะพีพีดอน  พีพีเล

 

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

08.00 น.     พาท่านไปท่าเรือรัษฎา เรือเป็นเรือปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อไปเที่ยวชมหมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะพีพีดอน พีพีเล เพลิดเพลินกับหมู่เกาะน้อยใหญ่ ชมโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ชมฝูงปลานานาชนิดที่ว่ายมากินอาหารในมือของท่านที่อ่าวมาหยา

10.00 น.   เดินทางมาถึงอ่าวมาหยา จากนั้นให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

12.00 น.     พาท่านไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารปะการัง (7) บนเกาะพีพี หลังทานอาหารเสร็จให้ท่านได้เดินรอบเกาะพีพีเพื่อชมความงามของเกาะ

14.30 น.     พาท่านเดินทางกลับจังหวัดภูเก็ต โดยเรือลำเดิม จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 น.     เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต พาทุกท่านกลับโรงแรมที่พักเพื่อได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.     ไปรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารแหลมทอง (8)

22.00 น.   กลับโรงแรมที่พัก และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2553   ภูเก็ต หลวงพ่อแช่ม โรงงานเม็ดมะม่วง โรงงานมุก รังนก

 

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)

08.00 น.     หลังอาหารเช้า เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ที่ชาวภูเก็ตนับถือมาก

09.30 น.     พาท่านไปชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต การแปรรูผลผลิตชนิดต่างๆ

10.30 น.     ชมโรงงานมุกแท้ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมุกแท้ ชมมุกเม็ดละ 20 ล้านบาทมีที่นี่แห่งเดียว

11.00 น.     พาท่านไปดูงานเกี่ยวกับการทำผ้าบาติก โรงงานนี้เป็นแห่งแรกของภูเก็ต ท่านจะได้ชมกรรมวิธีในการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนกระทั่งถึงขั้นตัดเย็บเป็นตัวเสื้อ

12.00 น.     พาท่านไปรับประทานอาหารกลางวันที่สวนอาหาร (10)

13.00 น.     ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต ระหว่างทางแวะให้ท่านซื้อของฝาก

18.00 น.     เดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พาท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารCO/OP  (11)

20.00 น.    เดินทางมาถึงหลังสวนแวะให้ท่านได้ซื้อผลไม้ตามฤดูกาล

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2553 สุราษฎร์ธานี –   ลำปาง

 

07.00 น.   พักรับประทานอาหารช้าที่ประจวบคิรีขันธ์ (12)

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่สิงห์บุรี (13)

20.00 น.    เดินทางถึงจังหวัดลำปางโดยสวัสดิ์ภาพ สิ้นสุดการเดินทางด้วยความสำราญ

 

*****************************************************************

 

 

อัตราค่าบริการ 9,900 บาท ( จำนวน 47 ท่าน )

 

อัตรานี้รวม

*  ค่ารถโค้ชปรับอากาศแบบ VIP 2 ชั้น

* ค่าเรือนำเที่ยวเกาะพังงา , ค่าเรือไปเที่ยวหมู่เกาะพีพีเป็นเรือขนาดใหญ่ 500 กว่าที่นั่ง

* ค่าโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ห้องอาบน้ำเปิดให้ห้องละ 4 ท่าน

* ค่าอาหาร   ของว่าง  เครื่องดื่ม

* ค่ามัคคุเทศก์และสต๊าฟ

* ค่าประกันภัยงวเงินท่านละ 200,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม  

* ค่าใช้จ่ายต่างๆที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

* ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว  

 

ยาประจำตัว  กล้องถ่ายรูป  แว่นกันแดด  รองเท้าสวมสบาย  ชุดว่ายน้า

พิเศษทุกท่านที่เดินทางกับ พรพิทักษ์ทัวร์ 

1. ของขวัญสำหรับผู้เล่นเกมส์

3. พิเศษ  แถมเครื่องดื่ม  2 ลัง

 

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือเอาประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นสำคัญ

 

 

 เพราะ "ความสุข ของท่าน...

                         คือ บริการของเรา"

 

 

 

  พรพิทักษ์ทัวร์